dubizzle used watches dubai ioffer website fendi replica handbags woman body pictures check watch authenticity by serial number replica gucci rolex 557 cartier must 21 replica louis vuitton replica handbags breitling bezel parts kate spade watches review dior replica

Çamur Arıtma Ekipmanları

Çökeltme tankı olarak da adlandırılan çökeltme havuzları, parçacıkların veya flokların çökelmesini kolaylaştırmak için suyun çok yavaş akıtıldığı büyük tanklardır. Arıtma tesislerinde, çökelen ya da yüzdürülen katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması için kullanılan sıyırıcılardan; arıtmanın pek çok adımında yararlanılır.

• Kum ve yağ ayırma

• Ön çökeltme

• Son çökeltme

• DAF (çözünmüş hava ile yüzdürme)

• Çamur yoğunlaştırma

Sismat Uluslararası, havuz geometrisine göre dairesel ya da doğrusal olarak tasarladığı sıyırıcılarda pek çok farklı köprü tipi için çeşitli alternatifler sunar. Sıyırıcılar; köprü boylarına ve tiplerine, sıyırma tiplerine ve çalışma şekillerine bağlı olarak gruplara ayrılır:

Köprü tipine göre

• Profil

• Panel

• Kafes

• Boru

• Kutu

Sıyırma tiplerine göre

• Emme

• Paletli

• Piket çitli

Köprü boyuna göre

• Tam çap

• Yarıçap

• Portafolu

Çalışma şekline göre

• Merkez tahrikli

• Çevreden tahrikli

• Doğrusal

Sismat Uluslararası, sıyırıcı ekipmanları statik hesaplamalara ve mühendislik uzmanlığına dayalı olarak tasarlar. Çamur yüklerine ve miktarına uygun yapılan hesaplama, beraberinde sağlam ve güvenilir bir çalışma sürecini getirir. Sonuç olarak, çökeltme havuzlarında veya yoğunlaştırma tankında ölü nokta kalmaz.