dubizzle used watches dubai ioffer website fendi replica handbags woman body pictures check watch authenticity by serial number replica gucci rolex 557 cartier must 21 replica louis vuitton replica handbags breitling bezel parts kate spade watches review dior replica

Kum Ayırıcılar

KUM AYIRICILAR

Kum ayırıcılar, evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde veya endüstriyel yıkama proseslerinde bir kum arıtma işlemindan sonra suyu susuzlaştırmak için tesis edilir. Kumu sudan etkin şekilde ayıracak ve çökeltecek şekilde tasarlanır. Sismat Uluslararası, düşük işletme maliyetiyle birlikte yüksek katı-sıvı ayrıştırma verimiyle çalışan çok yönlü, uzun ömürlü ve montajı kolay kum ayırıcılar imal etmektedir. Temizlenecek su, kum ayırıcının giriş ağzından, katı parçacıkların çökeltiminin gerçekleştiği durultma silosuna akar. Düşük burgu dönüş hızı çökelme prosesinin kalitesini arttırır ve susuzlaştırılmış kumun aktarımını ve üst çıkıştan tahliyesini sağlar. Temizlenen su silonun yan tahliye ağzından çıkar. Sismat Uluslararası Kum Ayırıcıları, bir giriş flanşı ve bir su çıkış flanşı içeren büyük hacimli bir siloya sahip eğimli burgulu konveyörden, yalak içerisinde yer alan şaftsız burgudan, düşük sürtünmeli aşınma önleyicilerden, yalak kapağından, katı parçacıklar için çıkış ağzından ve çıkış ucuna monte edilmiş bir tahrik grubundan oluşur.

SİSMAT ULUSLARARASI KUM AYIRICILARININ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI:

•  Yüksek ayrıştırma performansı

•  Kuru katı madde tahliyesi

•  Küçük veya iri parçacıkların düzgün ayrıştırılması

•  Yataksız ve su sızıntısız tasarım

•  Düşük montaj ve bakım maliyetleri

•  Dayanıklılık sağlayan ağır işe uygun şaftsız burgu

•  Dalgıç yataklara veya contalara ihtiyaç duymayan tasarım

•  Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri